Hoạt động bầu cử Hoạt động bầu cử

967/TTRLS-STC-SNV phê duyệt phương án phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đính kèm dự thảo