Hoạt động bầu cử Hoạt động bầu cử

726/TTrLS-STC-SNV Tờ trình phê duyệt phương án phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Đợt 1)