Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu ngân sách 11 tháng đạt hơn 56,6 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thu ngân sách 11 tháng đầu năm 2015 ước đạt 56.671 tỷ đồng. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt gần 32.900 tỷ đồng.


Doanh nghiệp làm thủ tục nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: NM.

Các khoản thu lớn chủ yếu từ khu vực DNNN trung ương 4.862,6 tỷ đồng; khu vực DNNN địa phương 486,3 tỷ đồng; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 10.191,8 tỷ đồng; thu từ khí thiên nhiên 2.895,8 tỷ đồng; khu vực ngoài quốc doanh 3.068,7 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân hơn 2.400 tỷ đồng...

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2015, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp đã nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra từ đầu năm 2015; các doanh nghiệp thuộc diện thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề chống thất thu NSNN quý IV/2015.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2015 cục Thuế đã tiến hành thanh tra 147 doanh nghiệp, kiểm tra 1.088 doanh nghiệp. Lũy kế đến tháng 11/2015 đã triển khai thanh tra 129 doanh nghiệp, đạt 87,8% kế hoạch; đã hoàn tất biên bản thanh tra 98 doanh nghiệp, qua đó truy thu 56,608 tỷ đồng, phạt 21,336 tỷ đồng đối với 98 doanh nghiệp, đã nộp 71,752 tỷ đồng vào NSNN.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2015, cục Thuế cũng sẽ tiếp tục xử lý những tồn tại trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm hoàn thành các biên bản thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế năm 2014 chuyển sang./.

                                                                             

Thời báo Tài chính online 05/12/2015 8:12