Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Hội nghị tuyên truyền về việc Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng biển Việt Nam

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tuyên truyền cho CBCC thấu hiểu tình hình ở Biển Đông sau khi Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương – 981 vào vùng biển Việt Nam.

Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về việc Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương – 981 vào vùng biển Việt Nam cho toàn thể CBCC thuộc Sở được biết, nhằm có cái nhìn đúng đắng về tình hình trên Biển Đông hiện nay. Dưới đây là một số thông tin, hình ảnh về Hội nghị:

Đ/c Lê Ngọc Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy/Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình căng thẳng ở Biển Đông sau khi Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương – 981 vào vùng biển Việt Nam

 

Tập thể CBCC thuộc Sở Tài chính tham dự Hội nghị tuyên truyền về việc Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương – 981 vào vùng biển Việt Nam.