GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó giám đốc: Lê Thế Thời

 

Phó giám đốc: Trương Kim Tân

ĐT:  0254.3810411

 

ĐT:  0254.3852319

DĐ: 0916.619.019

 

DĐ: 0903905369

Email: thoilt@sotc.baria-vungtau.gov.vn

 

Email: tantk@sotc.baria-vungtau.gov.vn