Chuyên Mục Chuyên Mục

Công đoàn sở Công đoàn sở

Tham quan tour du lịch Hà Tiên - Phú Quốc năm 2017

Thời gian: Đợt 1 từ ngày 01/6/2017 - 04/6/2017

                 Đợt 2 từ ngày 08/6/2017 - 11/6/2017