HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2014 của Cụm thi đua số 1. Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động thi đua của Cụm thi đua Ban chỉ huy quân sự các Sở ban ngành và ký kết giao ước thi đua năm 2014.
Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.
Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2014.
Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm ông Lê Hà Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Từ năm 2009 đến 2011, dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc Sở, tập thể CBCC Sở Tài chính đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được HĐND và UBND tỉnh giao
Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013
Bàn giao nhiệm vụ Giám đốc mới
Hội nghị Tổng kết cuối năm
Công bố tài liệu ISO 9001:2008 ngày 19/6/2013
Sở tài chính tập huấn ISO
Hiển thị 61 - 75 of 75 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 4