Hoạt động Đảng, Đoàn thể Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Hoạt động Đảng, Đoàn thể
Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2014.
Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Hiển thị 21 - 25 of 25 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 2