Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Hoạt động của Sở
Ngày 08 tháng 01 năm 2016 tại Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Giám đốc Sở Tài chính đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với ông Ngô Phước Thành, nguyên Phó Cục trưởng - Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Quý I năm 2015. Ngày 25/4/2015, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban tài chính Quí 1 năm 2015.
Hiển thị 21 - 40 of 58 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 3