Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Hoạt động của Sở
LỄ THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN, BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC VỤ CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ VÀ QUYẾT ĐỊNH THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống TABMIS
Triển khai tập huấn phần mềm quản lý, điều hành văn bản điện tử egov
Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính
Hiển thị 1 - 20 of 58 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 3