Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN SỞ TÀI CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến giúp các tổ chức, đơn vị, cơ quan, người dân thực hiện nộp hồ sơ hành chính một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đến với dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính Bà Rịa-Vũng Tàu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến. Các kết quả nhận trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công hoặc thư điện tử.

Dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính với phương châm:

Phục vụ tốt nhất - Nhanh nhất - Chí phí thấp nhất

Khách hàng được hỗ trợ qua các dịch vụ: điện thoại, chat trực tuyến, email,...

Thông tin hỗ trợ:

Điện thoại: 0254.3510654

Email: sotc@baria-vungtau.gov.vn 

Chat: Sotc

Đăng ký mã số quan hệ ngân sách                         Đăng ký giá

 

Thực hiện:

Bước 1: Vào Website Sở Tài chính    http://www.sotc.baria-vungtau.gov.vn

Bước 2: Chọn loại dịch vụ công trực tuyến

Bước 3: Khởi tạo tài khoản và kích hoạt tài khoản qua email đăng ký (nếu chưa có tài khoản)

Bước 4: Đăng nhập tài khoản

Bước 5: Kê khai và nộp hồ sơ (kết thúc)