Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, Sở Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phần tham dự gồm:

- Ban Giám đốc;

- Trưởng, Phó phòng và công chức, người lao động thuộc Sở

Sau đây là một hình ảnh nổi bật tại buổi Lễ:

(đồng chí Đinh Văn Hùng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh trao Quyết định)

(Ban Giám đốc Sở và khách mời chúc mừng đồng chí Lê Thế Thời

(Đồng chí Lê Ngọc Khánh – Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở phát biểu tại buổi Lễ)

(Đồng chí Lê Thế Thời – Phó Giám đốc phát biểu tại buổi Lễ)

(Ban Giám đốc; Trưởng, Phó phòng cùng công chức và khách mời tham dự tại buổi Lễ)

Đăng tin: Ngọc Thảo