Hoạt động Đảng, Đoàn thể Hoạt động Đảng, Đoàn thể

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BCH-TW ĐẢNG KHÓA XII

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

LẦN THỨ 7 BCH-TW ĐẢNG KHÓA XII

 

          Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về "Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" và văn bản số 84-CV/ĐU ngày 27/7/2018 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc mời dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH-TW Đảng khóa XII

          Ngày 01/8/2018, Đảng ủy Sở Tài chính đã phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII, với thành phần tham dự như sau:

          - Báo cáo viên đồng chí: Đinh Văn Hùng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh

          - Đảng viên, công chức thuộc Sở Tài chính.

(Đồng chí: Lê Ngọc Khánh  -  Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, phát biểu khai mạc hội nghị)

(Báo cáo viên: đồng chí Đinh Văn Hùng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh)

(Đảng viên, quần chúng Sở Tài chính tham dự hội nghị)

Tổng hợp: Đình Ngân - Đăng bài: Ngọc Thảo