Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Nhằm đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 17/4/2018, Sở Tài chính đã phối hợp với Vụ Hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn thực hiện công tác quyết toán cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3258/UBND-VP ngày 10/4/2018..

Thành phần tham dự Hội nghị, gồm có:

  • Về phía Báo cáo viên: Đại diện Vụ Hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.
  • Về phía đại diện HĐND tỉnh: Bà Nguyễn Vân Anh – Phó Ban Kinh tế - Ngân sách.
  • Về phía Sở Tài chính có:

   + Đ/c Ngô Phước Thành – Phó Giám đốc Sở;

   + Đại diện lãnh đạo và CBCC thuộc một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

  • Kế toán trưởng các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh; Kế toán trưởng các Ban quản lý dự án cấp tỉnh; Đại diện lãnh đạo và kế toán trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Đại diện phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện và Đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến đưa tin về Hội nghị.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, cùng với sự tích cực tham gia ý kiến, trao đổi của các cơ quan, đơn vị về các vấn đề vướng mắc cần quan tâm và sự giải đáp cụ thể các ý kiến, vướng mắc của Báo cáo viên đã góp phần vào sự thành công chung của Hội nghị.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đ/c Ngô Phước Thành – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị)

(Đ/c Nguyễn Lê Phương Anh – Trưởng phòng sự nghiệp kinh tế - Vụ HCSN – Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị SNCL)

(Đ/c Vũ Thị Hải Yến – Trưởng phòng Sự nghiệp Y tế - Vụ HCSN – Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm)

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

                                                                                                                             Dương Đình Ngân – Văn phòng Sở