Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CƠ QUAN NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CƠ QUAN NĂM 2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Vào lúc 14h00 phút ngày 09/01/2017 (thứ Hai), Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết cơ quan năm 2016 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị, gồm có:

-  Về phía lãnh đạo tỉnh có:

+ Đ/c Nguyễn Thành Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Đ/c Trần Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

-  Về phía Sở Tài chính, gồm có: Ban Giám đốc và tập thể CBCC.

-  Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đơn vị trong ngành Tài chính tỉnh; các Sở, Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; UBND và phòng TCKH các huyện, thành phố; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đến đưa tin về Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham luận của phòng Quản lý ngân sách tham luận về tình hình thu, chi ngân sách năm 2016, tham luận của phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp tham luận về quản lý tài chính hành chính sự nghiệp năm 2016 và tham luận của phòng Quản lý Giá và công sản tham luận về tình hình bán các trụ sở, tình hình tham mưu chính sách khuyến khích xã hội hóa, về phân cấp quản lý và định mức về tài sản.

Tham dự Hội nghị, đ/c Nguyễn Thành Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính trong năm 2016. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, tập thể lãnh đạo Sở Tài chính cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin về số dư tồn quỹ ngân sách tỉnh với KBNN tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trong việc bán đấu giá các cơ sở nhà, đất tại thành phố Vũng Tàu; tham mưu UBND tỉnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2017; tham mưu UBND tỉnh cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

Đ/c Lê Ngọc Khánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Chủ tịch tỉnh để đưa vào kế hoạch công tác năm 2017 của Sở và tổ chức thực hiện.

* Một số hình ảnh về Hội nghị:

(Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo UBND và phòng TCKH các huyện, thành phố; lãnh đạo Sở Tài chính và CBCC tham dự hội nghị)

(Đ/c Nguyễn Thành Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương lao động hạng II của Chủ tịch nước cho đ/c Lê Ngọc Khánh – Giám đốc Sở Tài chính)

 

(Đ/c Nguyễn Thành Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể lãnh đạo Sở Tài chính)

 

(Đ/c Lê Ngọc Khánh – Giám đốc Sở Tài chính trao tặng Giấy khen của Giám đốc STC cho đại diện lãnh đạo phòng TCKH huyện Xuyên Mộc và huyện Long Điền)

(Đ/c Nguyễn Thành Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

 

(Đ/c Lê Ngọc Khánh – Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên)