Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

HỘI THẢO BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

HỘI THẢO

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

Nhằm thực hiện thống nhất, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý tài chính ngân sách cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 129-TB/TU ngày 30/5/2016 kết luận về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI của Sở Tài chính. Ngày 26/9/2016 (vào lúc 14h00), Sở Tài chính đã tổ chức Hội thảo bài học kinh nghiệm từ công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thành phần tham dự Hội thảo gồm có:

-       Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy;

-       Đại diện Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;

-       Đại diện KBNN tỉnh;

-       Đại diện các Sở, ban, ngành;

-       Đại diện các đơn vị dự toán cấp I trực thuộc tỉnh;

-       Đại diện UBND các huyện, thành phố

-       Về phía Sở Tài chính có:

+ Đ/c Lê ngọc Khánh – Giám đốc Sở

+ Đ/c Ngô Phước Thành – Phó Giám đốc Sở

+ Đại diện lãnh đạo và CBCC thuộc một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

Hội thảo đã chỉ ra các hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm thông qua các báo cáo "Bài học kinh nghiệm từ công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh", Báo cáo "một số nội dung còn hạn chế qua công tác thanh tra tài chính" của Thanh tra Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh và một số ý kiến tham luận trong công tác quản lý tài chính của Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế…Cũng tại Hội thảo lần này, đại diện các đơn vị đề nghị Sở Tài chính tổ chức Hội thảo định kỳ hàng năm nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý tài chính ngân sách cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đ/c Lê Ngọc Khánh – Giám Đốc Sở phát biểu khai mạc Hội thảo

Các Đại biểu tham dự Hội thảo

                                                                                                                                 Dương Đình Ngân – Văn phòng Sở