Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

HỘI THI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

HỘI THI

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VỚI CÔNG TÁC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

 

 

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gắn với công tác cải cách hành chính nhà nước" năm 2016. Thông qua Hội thi, nhằm giúp CBCCVC của tỉnh trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; tự tin trong giao tiếp; lịch sự trong ứng xử với đồng nghiệp tại công sở, với tổ chức, công dân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị.

Sở Tài chính tham gia Hội thi với các phần thi như: Thi tự giới thiệu, Thi kỹ năng tốc ký soan thảo văn bản, Thi kỹ năng soạn thảo biên bản một cuộc họp, một cuộc kiểm tra, Thi tiểu phẩm về công tác cải cách hành chính, Thi trang phục công sở.

Ban Giám đốc Sở và Ban Chấp hành công đoàn luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ công chức tham gia tập luyện các nội dung thi nhằm đảm bảo các phần thi của Sở đạt kết quả cao, góp phần vào sự thành công của Hội thi. Qua 02 ngày tranh tài (từ ngày 09/8 đến 10/8/2016), Đoàn Sở Tài chính đạt Giải 03 của phần Thi tự giới thiệu và Giải khuyến khích toàn đoàn.

Một số hình ảnh của Hội thi:

Ban tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia Hội thi

 

Phần thi tự giới thiệu

Phần thi tiểu phẩm về công tác cải cách hành chính

Ban Giám đốc và công chức của Sở chụp ảnh lưu niệm với các thành viên tham gia Hội thi

 

                                                                                                             Dương Đình Ngân – Văn phòng Sở