Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO CÁC THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC VÀ 09/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO CÁC THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC VÀ 09/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 19 tháng 4 năm 2014, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thành phần tham dự Hội nghị, gồm có:

-       Về phía Báo cáo viên: Đ/c Vũ Văn Liên – Nguyên Trưởng phòng quyết toán, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính.

-       Về phía Sở Tài chính có:

+ Đ/c Lê Hà Hải – Phó Giám đốc Sở.

+ Đại diện lãnh đạo và CBCC thuộc một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

-       Đại diện các Sở, ban, ngành; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố; phòng Tài chính – Kế hoạch và Ban QL Dự án các huyện, thành phố, với hơn 100 người tham dự.

Hội nghị tập huấn đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, cùng với sự tích cực tham gia ý kiến, trao đổi của các cơ quan, đơn vị về các vấn đề vướng mắc cần quan tâm và sự giải đáp cụ thể các ý kiến, vướng mắc của Báo cáo viên đã góp phần vào sự thành công chung của Hội nghị.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đ/c Giang Đức Thiện – Trưởng phòng Đầu tư tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c Lê Hà Hải – Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Vũ Văn Liên – Nguyên Trưởng phòng quyết toán, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính (Báo cáo viên)

Dương Đình Ngân – Văn phòng Sở