Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH THĂM VÀ CHÚC TẾT CBCC PHÒNG TCKH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 01/02/2016, Ban Giám đốc Sở Tài chính đã tổ chức đi thăm và chúc tết cán bộ, công chức phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhân dịp tết Bính Thân năm 2016, như sau:

-  Đoàn do đồng chí Lê Hà Hải – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ, công chức phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xuyên Mộc, Tân Thành và Châu Đức. Tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Văn Thọ - Trưởng phòng QL Giá-Công sản, Thái Hoàng Thân – Phó Chánh Văn phòng Sở , Tạ Thành Nhân – Phó Trưởng phòng Ngân sách.

-  Đoàn do đồng chí Nguyễn Dương Hùng – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ, công chức phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền, Đất Đỏ. Tham gia đoàn có các đồng chí: Trương Văn Quế - Trưởng phòng Ngân sách, Vương Thị Thu Hà – Chánh Văn phòng Sở.

Đoàn do đồng chí Ngô Phước Thành– Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ, công chức phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Vũng Tàu. Tham gia đoàn có các đồng chí: Trương Văn Quế - Trưởng phòng Ngân sách; Vương Thị Thu Hà – Chánh Văn phòng Sở; Dương Đình Ngân – Phó Chánh Văn phòng Sở.

(Đ/c Lê Hà Hải – Phó Giám đốc Sở thăm và chúc tết Bính Thân 2016 CBCC phòng TCKH huyện Xuyên Mộc)