Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Hội nghị Tổng Kết Công Tác Tài Chính Năm 2015 và Triển Khai Phương Hướng Nhiệm Vụ Năm 2016

Ngày 08/01/2016 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính; Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Lãnh đạo phòng Tài chính kế hoạch các Huyện, Thành phố; Lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh

- Lãnh đạo tham dự Hội nghị:

1. Đ/c Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2. Đ/c Trần Phúc Chỉnh - Trưởng Ban kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh

3. Đ/c Trần Thuý Ái - Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh

(Toàn thể Cán bộ, công chức và Lãnh đạo HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo ban thi đua khen thưởng tỉnh)

(Đ/c Lê Hà Hải - Phó Giám đốc Sở - Báo cáo tổng kết năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016)

(Đ/c Đinh Công Thuỷ - Phó trưởng phòng Ngân sách - Tham luận về tình hình thu chi ngân sách năm 2015)

(Đ/c Hà Ngọc Ánh - Phó trưởng phòng Đầu tư - Tham luận về tình hình thu chi ngân sách năm 2015)

(Đ/c Hà Văn Nam - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Xuyên mộc - Tham luận về tình hình thu chi ngân sách năm 2015)

(Đ/c Trần Thuý Ái - Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh - Công bố các Quyết định khen thưởng của thủ tướng Chính phủ và chủ tịch UBND tỉnh)

(Đ/c Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trao tặng Huân chương lao động hạng II của Chủ tịch nước)

(Đ/c Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 02 đ/c Lê Hà Hải - Phó Giám Đốc Sở và đ/c Giang Đức Thiện - Trường phòng Đầu tư)

(Đ/c Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trao cờ của Bộ Tài chính tặng)

(Đ/c Lê Ngọc Khánh - Giám đốc Sở - Trao Giấy khen tập thể phòng Tài chính kế hoạch huyện Tân thành)

(Đ/c Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

(Đ/c Lê Ngọc Khánh - Giám đốc Sở - Tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo cấp trên tại Hội nghị)