Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016

Ngày 08/01/2016 Sở Tài Chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ công chức của Sở

- Đoàn Chủ tịch:

1. Đ/c Lê Ngọc Khánh - Bí thư Đảng uỷ , Giám đốc Sở

2. Đ/c Lê Hà Hải - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở

3. Đ/c Nguyễn Dương Hùng - Phó Giám đốc Sở

- Tổ Thư ký:

1. Đ/c: Vũ Thị Phương Thảo

2. Đ/c: Nguyễn Văn Linh

Khách mời: 

- Đ/c: Nguyễn Việt Dũng - Chủ Tịch Công Đoàn tỉnh

(Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài chính tham dự hội nghị)

(Đ/c Lê Ngọc Khánh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở - Chủ Trì Hội nghị)

(Đ/c Lê Hà Hải - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở - Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2015)

(Đ/c: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó phòng, Phụ trách phòng Tài chính doanh nghiệp góp ý tham luận tại Hội nghị)

(Đ/c: Trần Văn Thọ - Trưởng phòng QLG-CS góp ý tham luận tại Hộ nghị)

(Đ/c: Nguyễn Việt Dũng - Chủ Tịch Công Đoàn viên chức tỉnh - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)