Hoạt động Đảng, Đoàn thể Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc; Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020)