Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Hội nghị triển khai các văn bản mới về Tài chính XDCB năm 2014

     Nhằm cùng trao đổi, học tập và kịp thời xử lý những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định mới có liên quan đến quản lý Nhà nước về tài chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Ngày 13 tháng 6 năm 2014, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới về tài chính XDCB năm 2014, như Thông tư số 19/2011/TT-BTC, Thông tư số 04/2014/TT-BTC, Nghị định số 207/2014/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BTC.

     Thành phần tham dự Hội nghị, gồm có:

      - Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

      - Các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh.

      - Phòng Đầu tư - Sở Tài chính

     Chủ trì Hội nghị: Đ/c Lê Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Sở Tài chính

     Về tham dự Hội nghị có 109 thành viên, là lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm tra quyết toán, lập hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. Ngoài ra còn có sự tham gia của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến để đưa tin về Hội nghị.

     Hội nghị đã diễn ra trên tinh thần nghiêm túc. Các vướng mắc, khó khăn trong công tác lập, thẩm tra quyết toán và các vướng mắc trong việc quản lý vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đều được đại diện Sở Tài chính giải thích cụ thể, rõ ràng.

     Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

 


Đ/c Lê Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị.

 


Đ/c Hà Ngọc Ánh – Phó Trưởng phòng Đầu tư triển khai các quy định mới có liên quan đến quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
 


Quan cảnh bên trong Hội nghị

 


Quan cảnh bên trong Hội nghị