Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2014 của Cụm thi đua số 1

          Ngày 06 tháng 03 năm 2014 tại Hội trường Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cụm thi đua số 1 do Sở Tài chính làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2014.

          Tham dự Hội nghị gồm có: Đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện Ban chỉ huy quân sự cơ quan các Sở, ban ngành.

          Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động thi đua của Cụm thi đua Ban chỉ huy quân sự các Sở ban ngành và ký kết giao ước thi đua năm 2014./.