Công đoàn sở Công đoàn sở

Hình ảnh du lịch tham quan tour Đà Lạt đợt 2 (thời gian từ ngày 20 đến 23/02/2014)

HÌNH ẢNH THAM QUAN DU LỊCH ĐÀ LẠT ĐỢT II

Từ ngày 20 đến 23/02/2014, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức Tour tham quan du lịch tại thành phố Đà Lạt xinh đẹp Đợt II cho CBCC thuộc Sở.

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI KHÁCH SẠN VIETSOVPETRO

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI KHÁCH SẠN VIETSOVPETRO TRƯỚC KHI ĐI THAM QUAN CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI CỔNG VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI BIỆT ĐIỆN VUA BẢO ĐẠI

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI THUNG LŨNG VÀNG

THAM GIA VỚI CÁC ĐOÀN BẠN GIAO LƯU VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC LẠCH

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI CAP TREO ĐÀ LẠT (ĐỒI ROBIN)

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI THÁC DATANLA

ĐOÀN THAM GIA TRÒ CHƠI TẠI THÁC DATANLA

ĐOÀN CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI GA XE LỬA ĐÀ LẠT