Công đoàn sở Công đoàn sở

Hình ảnh du lịch tham quan tour Đà Lạt đợt 1 (thời gian từ ngày 21 đến 24/12/2013)