Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

       Ngày 10 tháng 01 năm 2014 tại Hội trường Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.

       Tham dự Hội nghị có ông Hồ Văn Niên, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Lãnh đạo UBND thành phố, huyện và Lãnh đạo các Sở, Ngành trong tỉnh.


(Lãnh đạo Sở, ban ngành trong tỉnh)

       Về phía Sở Tài chính có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các Phòng và toàn thể Cán bộ công chức Sở tham dự.


(Hội nghị CBCC Sở Tài chính năm 2014)


(Bà Bùi Thị Dung: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

        Bà Bùi Thị Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiện vụ công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014, trong đó:

1. Về công tác quản lý ngân sách:

 - Tổng thu NSNN thực hiện năm 2013 đạt 121.339 tỷ đồng, bằng 95,6% (121.339tỷ/126.865tỷ) so với dự toán giao đầu năm, bằng 100,2% (121.339tỷ/121.078tỷ) so với dự toán điều chỉnh 6 tháng cuối năm và bằng 99,3% (121.339tỷ/122.167tỷ) so với cùng kỳ năm 2012.

- Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2013 đạt 11.062 tỷ đồng, bằng 99,4% (11.062tỷ/11.126tỷ) so với dự toán, bằng 91,1% (11.062tỷ/12.1455tỷ) so với dự toán điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2013 và bằng 110,2% (11.062 tỷ/10.037 tỷ) so với cùng kỳ 2012.

2. Về công tác quản lý hành chính văn xã:

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chuyển một số nội dung chi dự toán trong năm 2012 sang năm 2013 với tổng số tiền là 5.310,624 triệu đồng và xử lý số dư tạm ứng năm 2012; theo đó chuyển số dư tạm ứng năm 2012 sang năm 2013 cho 05 đơn vị với tổng số tiền là 4.186,227 triệu đồng và từ chối chuyển số dư tạm ứng với tổng số tiền là 5.303,425 triệu đồng.

3. về công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tổng số hồ sơ quyết toán đã nhận                                      : 265 hồ sơ

- Tổng số hồ sơ đã thẩm tra trình phê duyệt                        : 173 hồ sơ

+ Tổng giá trị quyết toán chủ đầu tư đề nghị                        : 1.892,894 tỷ đồng

+ Tổng giá trị quyết toán sau thẩm tra                                  : 1.870,040 tỷ đồng

+ Tổng giá trị giảm sau thẩm tra                                           :      22,854 tỷ đồng

+ Tổng số hồ sơ quyết toán đang thẩm tra                         :   92 hồ sơ

- Công tác cấp mã số dự án: Tổng số mã số dự án đầu tư đã cấp trong năm 2013 là 786 mã số. 

4. Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp:

- Thẩm định và tổng hợp kết quả xếp loại DNNN, xếp loại kết quả hoạt động của HĐQT & BGĐ của 13 DNNN năm 2012.

- Tổng hợp, phân tích tình hình tài chính của 205 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

5. về công tác quản lý Giá – Công sản:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá đối với Lô đất tại số 60 Võ Thị Sáu P.2 TP.Vũng Tàu, diện tích là 662 m2, với tổng giá trị là 9.006.056.000 đồng; Xác định giá khởi điểm 80 căn hộ tại Lô B và Lô C thuộc Khu tái định cư 160 căn hộ tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (trong đó: Lô B gồm 40 căn, với giá khởi điểm là 21.432.965.389 đồng và Lô C gồm 40 căn, với giá khởi điểm là 16.260.325.314 đồng).

- Trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 13 dự án trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích là  67,98 ha; phê duyệt đơn giá đất để tính tiền thuê đất của 26 dự án trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích là 3.751.530,70 m2; phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của 49 dự án trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích là 659,72 ha; điều chỉnh đơn giá thuê đất của tổ chức để thu tiền thuê đất của 38 dự án trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp cùng các ngành liên quan thực hiện việc bán nhà thuộc SHNN theo Nghị định 61/CP đến hết tháng 12 năm 2013 là 15 căn, với trị giá là 4.654.869.000 đồng.

- Thực hiện quản lý đăng ký tài sản nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nhà, đất, xe ôtô, tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên) trên phần mềm quản lý đăng ký TSNN của Bộ Tài chính: Tài sản là đất: 986 đơn vị, với tổng diện tích là 7.645.652 m2; Tài sản là nhà, trụ sở trên đất là 1.789 đơn vị, với tổng diện tích sàn xây dựng là 1.388.247m2; Tài sản là ô tô: 444 xe; Tài sản khác là 231 đơn vị.

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra:

- Kiến nghị thu hồi tạm ứng ngân sách: 48.088.028.410 đồng.

- Kiến nghị Bộ Tài chính xử lý tiền cấp trùng thẻ BHYT: 16.458.378.960 đồng.

- Kiến nghị nộp hoàn trả tiền NS cấp thừa nguồn tăng lương: 229.184.000 đồng.

- Giảm trừ quyết toán: 180.131.536 đồng.                     

- Xuất toán tiền chi sai chế độ: 182.921.392đồng.    

7. Về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Qua công tác thẩm tra quyết toán, thẩm định kinh phí, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 239,004 tỷ đồng. Trong đó: Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB đã tiết kiệm khoảng 22,854 tỷ đồng; thẩm tra kinh phí tổ chức hội nghị, tiếp khách, mua sắm, sửa chữa tài sản...tiết kiệm khoảng 216,150 tỷ đồng. 

8. Về công tác cải cách hành chính:

- Ban hành và áp dụng Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 bắt đầu từ ngày 19/6/2013 (Quyết định số 61/QĐ-STC ngày 17/6/2013); được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (Quyết định số 3335/QĐ-TĐC ngày 25/10/2013); Báo cáo công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Xây dựng hoàn thiện Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Tài chính và chính thức hoạt động từ ngày 18/11/2013. Đồng thời, thường xuyên đăng tải, cập nhật kịp thời các tin, bài lên Website Sở Tài chính.


(Ông Hồ Văn Niên: Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

          Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ông Hồ Văn Niên đã có ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

1. Sở Tài chính tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan như Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước để thực hiện thu ngân sách ngay từ đầu năm đảm bảo đủ nguồn để đáp ứng nhu cầu cho toàn Tỉnh.

2. Phối hợp với các ngành tập trung giải quyết các nội dung vướng mắc của doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp lành mạnh tình hình tài chính và nuôi dưỡng nguồn thu.

3. Chỉ đạo phòng Tài chính các huyện, Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo nguồn để chi cho an sinh xã hội và phát triển kinh tế, nhất là các khoản chi trong dịp Tết Nguyên đán cho người có công với cách mạng, diện chính sách và các đối tượng CBCC, người nghèo trên địa bàn huyện.

4. Hoàn thiện cơ chế chính sách có liên quan đến công tác tài chính để đảm bảo thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến tài chính công.


(Ông Nguyễn Thành Long: Giám đốc Sở Tài chính)

         Thay mặt cho CBCC, Ông Nguyễn Thành Long - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở đã hứa với UBND tỉnh sẽ chỉ đạo CBCC thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao và sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Hội nghị. Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện minh bạch công khai, đảm bảo thực hiện đúng theo Chính sách: " Phục vụ - kịp thời - khoa học - đúng pháp luật"./.


(Phó Chủ tịch trao tặng Bằng khen của BTC cho Sở Tài chính)