Chi đoàn sở Chi đoàn sở

Những hình ảnh hoạt động của chi đoàn Sở Tài chính

CHI ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH PHỐI HỢP VỚI CÁC CHI ĐOÀN BẠN  THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

ĐOÀN VIÊN SỞ TÀI CHÍNH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ BẠCH DINH NHÂN CHUYỀN ĐI VỀ NGUỒN NĂM 2011

ĐOÀN VIÊN SỞ TÀI CHÍNH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG LA NGÀ NHÂN CHUYỀN ĐI VỀ NGUỒN NĂM 2012

 

ĐOÀN VIÊN SỞ TÀI CHÍNH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI CỘT CỜ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG LA NGÀ NHÂN CHUYỀN ĐI VỀ NGUỒN NĂM 2012

CHI ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH PHỐI HỢP VỚI CHI ĐOÀN SỞ CÔNG THƯƠNG THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN CÔNG NHÂN NĂM 2012

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH NIÊN SỞ TÀI CHÍNH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM TỈNH BRVT LẦN THỨ V - NHIỆM KỲ 2012-2017

ĐOÀN VIÊN SỞ TÀI CHÍNH THAM QUAN VỀ NGUỒN TẠI MADAGUI NĂM 2012

TỔ CHỨC LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN SỞ TÀI CHÍNH

ĐOÀN VIÊN SỞ TÀI CHÍNH CHUẨN BỊ LÀM LỄ VIẾNG ĐỀN THỜ LIỆT SỸ HUYỆN CHÂU ĐỨC

ĐOÀN VIÊN SỞ TÀI CHÍNH TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TẠI ĐỀN THỜ LIỆT SỸ HUYỆN CHÂU ĐỨC

  

ĐOÀN VIÊN SỞ TÀI CHÍNH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI ĐỀN THỜ LIỆT SỸ HUYỆN CHÂU ĐỨC

LỄ KÝ KẾT GIỮA CHI ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH VÀ CHI ĐOÀN XÃ CÙ BỊ NĂM 2012

CHI ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH VÀ CHI ĐOÀN XÃ CÙ BỊ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM TẠI LỄ KÝ KẾT NĂM 2012