Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Đại hội công đoàn Sở Tài chính nhiệm kỳ năm 2013-2018

- Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2013 – 2018.

- Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

+ Về phía Sở Tài chính: Ban Giám đốc Sở và toàn thể CBCC Sở Tài chính (64 CBCC).


(Tập thể CBCC Sở Tài chính)

+ Về phía đại diện Công đoàn cấp trên: Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2013 – 2018, gồm các ông, (bà) có tên sau:

1. Đ/c Lê Ngọc Khánh

2. Đ/c  Thái Hoàng Thân

3. Đ/c Lê Hà Hải

4. Đ/c Vương Thị Thu Hà

5. Đ/c Nguyễn Hiệp Hưng

6. Đ/c Phạm Thị Quỳnh Hương

7. Đ/c Lê Văn Danh


(Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018)