Hoạt động bầu cử Hoạt động bầu cử

407/QĐ-UBND Ban hành mức chi và hướng dẫn lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu