Hoạt động bầu cử Hoạt động bầu cử

253/SNV-XDCQ Lập dự toán kinh phí bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021