VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 09/2019/NĐ-CP Nghị định Quy dịnh về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019
2 71/QĐ-BTC Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BTC năm 2018 07/01/2019
3 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
4 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 20/11/2018
5 37/2018/QH14 Luật công an nhân dân 20/11/2018
6 32/2018/QH14 Luật Chăn nuôi 19/11/2018
7 33/2018/QH14 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 19/11/2018
8 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 19/11/2018
9 31/2018/QH14 Luật Trồng trọt 18/11/2018
10 29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước 15/11/2018
11 3712/STC-QLGCS Hướng dẫn chính sách xã hội hoá trên địa bàn tỉnh 10/10/2018
12 3712/STC-QLGCS Hướng dẫn chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh 24/09/2018
13 1392/STC-QLGCS Triển khai các chế độ chính sách, quy định liên quan đến chính sách xã hội hóa; việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục 13/04/2018
14 41/2017/QĐ-UBND Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/12/2017
15 13/2017/NQ-HĐND Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/07/2017
16 15/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/06/2017
Hiển thị 16 kết quả
của 1