VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 44/2019/QH14 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 26/07/2019
2 43/2019/QH14 Luật Giáo dục 14/06/2019
3 40/2019/QH14 Luật kiến trúc 13/06/2019
4 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế 13/06/2019
5 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công 13/06/2019
6 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
7 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
8 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
9 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
10 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 20/11/2018
11 37/2018/QH14 Luật công an nhân dân 20/11/2018
12 30/2018/QH14 Luật Đặc xá 19/11/2018
13 32/2018/QH14 Luật Chăn nuôi 19/11/2018
14 33/2018/QH14 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 19/11/2018
15 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 19/11/2018
16 31/2018/QH14 Luật Trồng trọt 18/11/2018
17 29/2018/QH14 Luật bảo vệ bí mật nhà nước 15/11/2018
18 12/2017/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều Bộ Luật hình sự số 100/2017/QH13 07/03/2018
19 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 07/03/2018
20 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ Luật Hình sự số 100/2015/HQ13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 07/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 60 kết quả.
của 3