VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
41 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 20/06/2012
42 53/2010/QH12 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 01/07/2011
43 03/2011/QH13 Luật Tố cáo 11/01/2011
44 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại 11/01/2011
45 56/2010/QH12 Luật Thanh tra 15/11/2010
46 43/2009/QH12 Luật Dân quân tự vệ 23/11/2009
47 38/2009/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 19/06/2009
48 06/2008/PL-UBTVQH12 PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ 21/11/2008
49 10/2008/QG12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí 03/06/2008
50 09/2008/QH12 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 03/06/2008
51 71/2006/QH11 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 29/06/2006
52 61/2005/QH11 Luật đấu thầu 29/11/2005
53 60/2005/QH11 Luật Doanh nghiệp 29/11/2005
54 40/2005/QH11 Bộ luật hàng hải Việt Nam 14/06/2005
55 32/2004/QH11 Luật an ninh quốc gia 03/12/2004
56 21/2004/QH11 Luật phá sản 15/06/2004
57 17/2003/QH11 Luật Thủy sản Việt Nam 26/11/2003
58 06/2003/QH11 Luật biên giới quốc gia 17/06/2003
59 03/2003/QH11 Luật kế toán 17/06/2003
60 01/2002/QH11 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 16/12/2002
Hiển thị 41 - 60 of 60 kết quả.
của 3