VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 10/2020/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 20/02/2020
22 02/2020/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ phần trăm(%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/02/2020
23 02/2020/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/02/2020
24 09/2020/TT-BTC Quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 18/02/2020
25 566/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính 17/02/2020
26 427/STC-QLNS triển khai Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 07/02/2020
27 436/STC-TCHCSN bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCov 07/02/2020
28 392/STC-QLNS triển khai Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 06/02/2020
29 149/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 22/01/2020
30 857/BTC-QLG xây dựng phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và rà soát đối tượng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 21/01/2020
31 42/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 21/01/2020
32 243/STC-QLGCS&TCDN Triển khai, thực hiện Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh. 20/01/2020
33 246/STC-QLGCS&TCDN triển khai Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ.246/ 20/01/2020
34 479/UBND-VP Báo cáo định kỳ năm 2019 về tình hình huy động và trả nợ gốc, lãi trái phiếu 16/01/2020
35 168/STC-QLGCSTCDN Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm năm 2019 14/01/2020
36 41/STP-PBGDPL phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 và tăng cường phổ biến, giáo dục dịp Tết Canh Tý 2020. 09/01/2020
37 59/STC-QLGCS&TCDN đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 07/01/2020
38 59/STC-QLGCS&TCDN đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 07/01/2020
39 04/2020/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 132/2008/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Thông tư số 05/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do JICA tài trợ 06/01/2020
40 13752/UBND-VP Báo cáo nợ của chính quyền địa phương cả năm 2019 31/12/2019
Hiển thị 21 - 40 of 1.588 kết quả.
của 80