VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 3197/STC-QLNS Triển khai Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội 19/08/2020
2 3159/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính. 17/08/2020
3 3160/STC-QLNS Triển khai Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 17/08/2020
4 3134/STC-QLGCS&TCDN Triển khai Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 của Bộ Tài chính 14/08/2020
5 3102/STC-QLNS Triển khai Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ. 12/08/2020
6 2894/STC-QLGCS&TCDN Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 29/07/2020
7 14/2020/QĐ-UBND Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2020 16/07/2020
8 2704/STC-QLGCS&TCDN triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh. 15/07/2020
9 2686/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 53/2020/TT-BTC, Thông tư số 54/2020/TT-BTC, Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 14/07/2020
10 2665/STC-VP Triển khai Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 10/07/2020
11 2634/STC-QLNS Triển khai thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ. 09/07/2020
12 61/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân 22/06/2020
13 12/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế,văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 19/06/2020
14 2338/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 43/2020/TT-BTC, Thông tư số 44/2020/TT-BTC, Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính 16/06/2020
15 2313/STC-QLGCS&TCDN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong Quý II/2020 15/06/2020
16 54/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 12/06/2020
17 2280/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính. 11/06/2020
18 53/2020/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự 10/06/2020
19 2156/STC-QLGCS&TCDN Triển khai Quyết định số 1378/QĐUBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan 02/06/2020
20 2064/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính 26/05/2020
Hiển thị 1 - 20 of 1.610 kết quả.
của 81