VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 168/STC-TCHCSN Đề nghị báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập 16/01/2019
2 203/STC-QLNS Triển khai thực hiện Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 14/01/2019
3 171/UBND-VP triển khai Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ 10/01/2019
4 42/2018/NQ-HĐND Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh BRVT 08/01/2019
5 44/STC-QLGCS Triển khai, thực hiện Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh BR-VT 04/01/2019
6 30/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 11 và 12 năm 2018. 03/01/2019
7 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
8 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
9 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
10 160/NQ-CP Sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - chuyên giao 28/12/2018
11 3676/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/12/2018
12 165/2018/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 24/12/2018
13 31/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2018 21/12/2018
14 31/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 21/12/2018
15 4911/STC-QLNS triển khai Thông tư 65/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính 21/12/2018
16 31/2018/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2019 21/12/2018
17 4911/STC-QLNS triển khai Thông tư 65/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính 19/12/2018
18 133/TB-STC Thông báo về việc công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài chính 15/12/2018
19 41/2018/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2018-2025 14/12/2018
20 4843/STC-QLNS triển khai thực hiện Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính 14/12/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.392 kết quả.
của 70