VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2338/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 43/2020/TT-BTC, Thông tư số 44/2020/TT-BTC, Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính 16/06/2020
2 2280/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính. 11/06/2020
3 2156/STC-QLGCS&TCDN Triển khai Quyết định số 1378/QĐUBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan 02/06/2020
4 17/2020/TT-BTC Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 13/05/2020
5 60/QĐ-STC Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài chính 06/05/2020
6 1740/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 23/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của NSNN 04/05/2020
7 1716/STC-TCHCSN triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính 29/04/2020
8 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
9 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
10 1673/STC-QLGCS&TCDN Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020 28/04/2020
11 1687/STC-QLGCS&TCDN triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/04/2020
12 04/CT-UBND Về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/04/2020
13 1475/STC-QLNS triển khai các văn bản của Trung ương về phòng, chống dịch, các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn và các giải pháp chính sách tài khóa trước tác động của đại dịch Covid-19 14/04/2020
14 4265/BTC-NSNN Chuẩn bị báo cáo Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương 09/04/2020
15 42/NQ-CP Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 09/04/2020
16 phuwowongw4219/BTC-NSNN Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 08/04/2020
17 437/QĐ-TTg Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 30/03/2020
18 37/NQ-CP Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 29/03/2020
19 1143/STC-TCĐT Triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 24/03/2020
20 1096/STC-QLGCS&TCDN Triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 của Bộ Tài chính quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 20/03/2020
Hiển thị 1 - 20 of 1.591 kết quả.
của 80