VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1082/STC-TCHCSN V/v Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC 19/03/2019
2 593/QĐ-UBND Ban hành Đề cương báo cáo tình hình thực hiện phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 15/03/2019
3 864/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 01 và tháng 02 năm 2019. 06/03/2019
4 368/SGDĐT-KHTC V/v:triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước 26/02/2019
5 391/QĐ-UBND Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 25/02/2019
6 691/STC-QLNS Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật 20/02/2019
7 640/STC-QLNS Triển khai thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước 15/02/2019
8 613/STC-QLGCS V/v Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019-2020(lần 2). 13/02/2019
9 608/STC-QLGCS Báo cáo công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường trước và trong Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 07/02/2019
10 30/2018/QĐ-UBND Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 29/01/2019
11 461/STC-TCDN Về việc thự chiện thoái vối nhá nước tại các doanh nghiệp có vốn có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 29/01/2019
12 483/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 110/2018/TT-BTC và Thông tư số 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 29/01/2019
13 469/STC-TCDN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 28/01/2019
14 466/STC-QLGCS Triển khai thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về Quy định chế độ báo cáo giá thị trường 28/01/2019
15 469/STC-TCDN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 28/01/2019
16 486/STC-TCHCSN Báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập (lần 2). 28/01/2019
17 06/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, BQL dự án sử dụng vốn NS NN 28/01/2019
18 09/2019/NĐ-CP Nghị định Quy dịnh về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019
19 404/STC-QLNS Triển khai TT số 127/2018/TT-BTC và Thông tư số 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 24/01/2019
20 303/STC-TCHCSN Triển khai Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính 17/01/2019
Hiển thị 1 - 20 of 1.439 kết quả.
của 72