Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
3818/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh(lần 2)
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 09/10/2019
Số lượt xem: 35
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
3818/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh(lần 2)
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha