Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
3757/STC-QLNS Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 04/10/2019
Số lượt xem: 38
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
3757/STC-QLNS Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha