Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
3505/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tở trình và dự thảo Quyết định Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 24/09/2019
Số lượt xem: 29
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
3505/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tở trình và dự thảo Quyết định Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha