Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
3333/STC-QLNS góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg về ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 05/09/2019
Số lượt xem: 23
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
3333/STC-QLNS góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg về ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha