Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
3217/STC-QLGCS đề nghị góp ý kết quả sắp xếp xe ô tô công tác và xe ô tô chuyên dùng
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 28/08/2019
Số lượt xem: 83
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
3217/STC-QLGCS đề nghị góp ý kết quả sắp xếp xe ô tô công tác và xe ô tô chuyên dùng
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha