Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
7608/UBND-VP tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 21/08/2019
Số lượt xem: 51
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
7608/UBND-VP tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha