Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
2859/STC-QLGCS đề nghị góp ý dự thảo Thông tư tính hao mòn TS kết cấu hạ tầng giao thông
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 07/08/2019
Số lượt xem: 28
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
2859/STC-QLGCS đề nghị góp ý dự thảo Thông tư tính hao mòn TS kết cấu hạ tầng giao thông
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha