Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
1753/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 21/05/2019
Số lượt xem: 42
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
1753/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha