Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
1485/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 03/05/2019
Số lượt xem: 43
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
1485/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha