Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
4112/STC-TCHCSN về việc tham gia ý kiến đánh giá việc thực hiện chế độ kế toán chủ đầu tư theo thông tư 195/2012/TT-BTC
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 25/10/2018
Số lượt xem: 265
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
4112/STC-TCHCSN về việc tham gia ý kiến đánh giá việc thực hiện chế độ kế toán chủ đầu tư theo thông tư 195/2012/TT-BTC
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha