Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
3212/STC-QLGCS triển khai thi hành Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 10/09/2018
Số lượt xem: 1708
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
3212/STC-QLGCS triển khai thi hành Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha