Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
12720/UBND-VP Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết gái sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Lĩnh vực thống kê: Kinh tế
Cơ quan soạn thảo: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 02/01/2018
Số lượt xem: 1874
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
12720/UBND-VP Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết gái sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha