Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
3887/STC-TCHCSN ngày 01/11/2017 về việc Góp ý dự thảo Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 02/11/2017
Số lượt xem: 1640
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
3887/STC-TCHCSN ngày 01/11/2017 về việc Góp ý dự thảo Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha