Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
Về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 22/05/2017
Số lượt xem: 1758
góp ý: 2
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
Về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha